کد های خدماتی مخابرات

کد های جالب برای انتقال تماس, مشغول کردن تلفن ها, پخش پیغام های مختلف, جلوگیری از تماس مزاحم تلفنی و…
کد های خدماتی مخابرات بطور کامل:

مخابرات

کد های زیر رایگان هستند بجز کد انتقال تماس ها

تمام این کد ها برای تلفن ثابت و سیم کارت قابل اجرا هستند بجز کد انتقال تماس ها از تلفن ثابت به شماره موبایل و سیم کارت

کد های خدماتی مخابرات

کد های خدماتی مخابرات:

  • بوق اشغال #021*21*
  • شماره مورد نظر تغییر یافته #094*21*
  • شماره مورد نظر اشتباه است #0912100000*21*
  • خط مشترک مورد نظر خراب است #02166004026*21*
  • پیغامهای متفاوت #02155555*21*
  • غیر فعال سازی با #21# یا #21*
  • انتقال تماس ها #شماره مورد نظر*21*
  • مکالمه همزمان با دو تا سه نفر !! پس از شنیدن بوق آزاد #70* را بگیرید
  • انتقال مکالمه از خط اشغال به خطی دیگر #شماره *60* غیر فعال سازی با #60#

هزینه انتقال تماس از شما که دارکت کرده اید برابر هزینه تماس معمولی حساب خواهد شد

کد #06#* هم برای شناسایی سریال گوشی و مطابقت دادن آن با سریال روی جعبه است

سایر مطالب:

همیاری   –   سایر محصولات و خدمات ما

شما ممکن است این را هم بپسندید

error: Content is protected !!