برچسب: ساعت کامپیوتر

ساعت ویندوز 0

ساعت ویندوز را از 12 ساعته به 24 ساعته تغیر دهید!

ساعت ویندوز کامپیوتر خود را به سادگی از 12 ساعته به حالت استاندارد 24 ساعته تغیر دهید, ساعت دیگر بصورت قبل از ظهر و بعد از ظهر نشان داده نخواهد شد, دیگر عبارت AM...

error: Content is protected !!